smok

smok เมื่อเอามารวมกัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าควันที่เกิดจากบุหรี่

smok

บทสรุป นัยทางสถานพยาบาล smok รวมทั้งช่องว่างในวิชาความรู้ตอนนี้
เมื่อเอามารวมกัน ไม่ต้อง smok สงสัยเลยว่าควันที่เกิดจากบุหรี่ยาสูบส่งผลข้างๆที่ร้ายแรงต่อ

ระบบหัวใจแล้วก็เส้นเลือดซึ่งทำให้เกิดความแปลกของเยื่อบุฝาผนังเส้นโลหิต ความเคร่งเครียดจากปฏิกิริยาขบวนการออกซิเดชันที่มากขึ้น รวมทั้งการเจ็บป่วยและก็การตายจากโรคหัวใจรวมทั้งเส้นโลหิตที่มา

กขึ้น นอกเหนือจากนี้ยังมีหลักฐานว่าไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์เป็นพิษน้อยกว่าควันจากบุหรี่ อย่างไรก็ดี การสูบยาสูบอิเล็กทรอนิกส์แบบฉับพลันจะเพิ่มระดับความดันเลือด กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดความ

เปลี่ยนไปจากปกติของบุฝาผนังเส้นเลือด แล้วก็เพิ่มความเคร่งเครียดจากปฏิกิริยาขบวนการออกซิเดชันของเส้นเลือดแล้วก็ในสมอง แม้ว่าจะเป็นพิษน้อยกว่า แม้กระนั้นคำรับรองที่มีอันตรายน้อยกว่า 95% โ

ดย Public Health England แล้วก็ Royal College of Physician ควรจะได้รับการคาดคะเนใหม่อย่างเร็ว เนื่องด้วยมีหลักฐานที่หนักแน่นเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากยาสูบอิเล็กทรอนิกส์เยอะขึ้น การสูบน้ำ

ในท่อน้ำประปามิได้ก่อให้เกิดอันตรายน้อยกว่าการสูบยาสูบ โดยเหตุนั้นก็เลยไม่นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีต่อร่างกาย ควันมอระกู่ส่งผลข้างๆที่สำคัญต่อหัวดวงใจรวมทั้งเส้นเลือด นำไปสู่ความไม่ดีเห

มือนปกติของ endothelial ความเคร่งเครียดขบวนการออกซิเดชันข้างในเส้นโลหิตและก็ภาวะความดันโลหิตสูง จำนวนควันที่มากขึ้นที่ถูกขับออกมาจากท่อน้ำอาจจะส่งผลให้ได้รับพิษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่

อเทียบกับการสูบยาสูบยาสูบ โดยธรรมดา การใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าแล้วก็ท่อน้ำประปาที่มากขึ้นเกิดเรื่องที่น่าวิตก และก็เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการชี้แนะความอุตสาหะสำหรับในการควบคุมยาสูบในวงกว้างขึ้นโดยการเพิ่มภาษียาสูบ การนำข้อบังคับปราศจากยาสูบ การจัดการรณรงค์ทางสื่อมวลชน แล้วก็การจำกัดการตลาดยาสูบ ค

วรที่จะใช้เพื่อการป้องกันสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นของ ประชาชนทั่วๆไป100การศึกษาวิจัยในอนาคตควรจะย้ำเป็นพิเศษที่ผลพวงระยะยาวของการสูบยาสูบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการสูบยาสูบในท่อน้ำประปาต่อระบบหัวใจแล้วก็เส้นโลหิตหรือโรคฟุตบาทหายใจแล้วก็โรคมะเร็ง เนื่องมาจากยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน (สรุปในรูปที่ 1 ) โดยเฉพาะ บุคคลที่สัมผัสกับควันจากบุหรี่มือสองจะได้รับผลดีจากวิชาความรู้ที่มากขึ้นเกี่ยวกับผลพวงต่อ 

CVD จากยาสูบ/ท่อน้ำ (shisha) และก็การสูบยาสูบ/ดูดไอยาสูบกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเลิกยาสูบยังคงเป็นแถวทางที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดสำหรับเพื่อการคุ้มครองปกป้องโรคหัวใ

จรวมทั้งเส้นโลหิตรวมทั้งระบบทางเท้าหายใจที่เกิดขึ้นมาจากการสูบยาสูบ 101สิ่งนี้อาจมีจุดสำคัญมากยิ่งกว่าเดิมเมื่อไตร่ตรองจากการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นจริง เนื่องด้วยจะเพิ่มการเสี่ยงต่อโรคเส้นโลหิตหัวใจที่เกี่ยวโยงกับ COVID-19 รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอื่นๆในผู้ดูดบุหรี่รวมทั้งผู้ดูดไอ

Tags: